Πολιτική Δεδομένων και Αποστολής Newsletter

Ασφάλεια Δεδομένων

Η Flipside Digital Media, τηρώντας απαρέγκλιτα τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διατηρεί τις προσωπικές σας πληροφορίες σε έναν ασφαλή κεντρικό διακομιστή. Σε εφαρμογή του Ν.2472/1997 “περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα” ως ισχύει, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όλων των υπαλλήλων, συνεργατών, πελατών τα οποία περιέρχονται σε γνώση μας στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης ή της σχέσης συνεργασίας ή συναλλαγής, καταχωρούνται από την εταιρεία σε αρχείο δεδομένων και δύναται να διαβιβάζονται περαιτέρω στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με την προϋπόθεση ότι η τήρηση αρχείου και η διαβίβαση των στοιχείων του πραγματοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με το νόμο.

Χρήση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Ο χρήστης αναγνωρίζει, συμφωνεί, συναινεί και αποδέχεται ρητά ότι η Flipside Digital Media έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει τα προσωπικά του δεδομένα σε κάθε συνεργαζόμενη εταιρία και παροχέα υπηρεσιών και προϊόντων για λόγους λειτουργικής εξυπηρέτησης, για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή οι χρήστες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Η Flipside Digital Media διατηρεί το δικαίωμα χρήσης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης των χρηστών που έχουν συναινέσει για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων ή προσφορών. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα της διαγραφής από τη λίστα αποδεκτών του newsletter της Flipside Digital Media και αποχώρησης από την τηρούμενη βάση δεδομένων, οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει, ζητώντας τη διαγραφή του email του μέσω του Link “Unsubscribe”, το οποίο θα βρει σε οποιοδήποτε Newsletter που αποστέλλει η εταιρία στο κάτω μέρος της σελίδας του.

ΕΛΑTE ΤΩΡΑ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ!

+30 2310 312908 / info@flipside.gr

ΣΤΟΧΕΥΣΤΕ ΨΗΛΑ

Ενδιαφέρεστε για Συνεργασία;

+30 2310 312908 | info@flipside.gr


Όνομα *

Email *

Μήνυμα *